Antibiyotik Nedir?: Basit ve açık bir tanımlamayla, antibiyotik “mikrobik,ateşli” hastalıklara karşı korunmada ve bunların tedavisinde kullanılan ilaçlara genel olarak verilen isimdir.

Birleşik bir kelime olan “anti-biotik” deyiminde, “anti -karşı”,”biotik” ise “hayat” anlamına gelir. Ancak, antibiotikler sadece belirli formda,hastalıklara sebep olan bakteriler gibi organizmaların hayatına karşıdır.

İlk Antibiyotik: İskoçyalı bilim insanı Sir Alexander Fleming 1928 yılında ekmekte yaygın olarak bulunan yeşil küf mantarının olduğu yerde bakterinin yaşamadığını fark eder. “Mucize ilaç” olarak isimlendirilen ilk antibiyotik “penisilin” bu şekilde keşfedilir ve araştırmacılar tarafından saflaştırılarak 1940 yılının başlarında tedavide kullanılmaya başlanır. Günümüzde antibiyotikler bakteri ve mantarlar gibi çeşitli mikroorganizmalar kullanılarak biyosentez yoluyla veya kimyasal sentez yoluyla elde edilirler.

Bazı antibiyotikler, hastalığa sebep olan bakteriler üzerinde olduğu gibi vücut doluları üzerinde detoksik (zehirli) bir etki yaparlar.

Antibiyotiklerin bakterilerin gelişme ve faaliyetlerini nasıl önlediği kesinlikle bilinmemektedir. Bu konudaki en yaygın inanç,bakterilerin gelişip çoğalmaları için gerekli beslenmeye engel olduklarıdır. www.saglikvegebelik.com

Bakterilerin sebep oldukları hastalıkların her biri,bu bakımdan en iyi sonuçları sağlayan özel, belirli antibiyotiklerle tedavi edilmektedir. Hastalardan bazılarının bu antibiyotiklere karşı aşırı ölçüde duyarlı (allerjik) olmaları halinde, hastanın bünyesinin ters tepki göstermeyeceği başka bir antibiyotik uygulanır.

Bazı durumlarda antibiyotiklerin uzun süre verilmesi gerekebilir. Buna karşılık,tedavi amacından ziyade sırf sorunma için alınan antibiotikler de vardır.

Bazı antibiyotikler; ilaçlarla, yemeklerle, meyve suları ile veya sütle alınmamalıdır. Süt ve antiasit mide ilaçları ile alınamayacak olanlara misal; Tetrasiklin grubu.

Meyve suyuyla alınmayacak ilaçlar: Ampisilin, amoksisilin, eritromisin baz, penisilin.

Yemeklerle beraber veya süt ile alınamayacak ilaçlar: Metranidazol ( müstahzarları: Metraj il tablet) Nalidiksik Asit müstahzarları: (Naligram, negram), Verem ilaçları (Etambutol, paraaminosalisilikasit, streptomisin, INH cycloserin, Rifampisin) ve eritromisin gibi.

Antibiyotiklerin pek çoğunu hamilelik esnasında almak çok sakıncalıdır. Bazıları, anne karnındaki çocukta bir çok sakatlıkların meydana gelmesine sebep olur. Eğer illede antibiyotik vermek gerekiyorsa, penisilin, Spiramicin (rovamycin), Ampisilin veya sefalosporin grubu bir antibiyotik gebeliğin ilk üç ayında verilebilir. Gebeliğin dördüncü ayından sonra penisilin ve sefalosporin grubu antibiyotikler çok dikkatli kullanılmalıdır.

Bu yazı antibiyotik nedir, antibiyotik ne demek, antibiyotik nasıl etki eder, antibiyotik nasıl üretilir yapılır, antibiyotik neye yarar ne işe yarar, antibiyotiğin zararları, antibiyotiğin yan etkileri, antibiyotik nasıl saklanır üretilir yapılır konusunda yazılmıştır.

Gelen aramalar:

antibiyotik nasıl üretilir, antibiyotik neden yapılır, antibiyotik neye yarar, antibiyotik neyden yapılır, antibiyotik nasıl yararlı olur, Antibiyotik neyden yapiliyor, antibiyotikler nasıl üretilir, antibiyotik nasıl yapılır, evde antibiyotik yapımı, antibiyotik nedir neiseyarar