Düşüklerin nedenleri: Kromozomal bozuklular, hormonal bozuklular ve rahim şekil bozuklukları olarak sıralanabilir. Ancak bilinen bu nedenlerin yanısıra yüzde 80 hastada tekrarlayan düşükler için herhangi bir

sebep bulunamamaktadır.

Son yapılan araştırma sonuçları, bu açıklanamamış tekrarlayan düşük olgularında immünolojik faktörlerin etkili olabileceğini göstermektedir. Tüm gebeliklerin yaklaşık % 20 si düşükle sonlanmaktadır. Her düşükle sonlanan gebelik bir sonraki gebeliğin de düşükle sonlanması için bir risk faktörüdür. İki kez ard arda düşük yapmış bir gebenin bir sonraki hamileliğini kaybetme oranı % 38 kadardır.

Bu yüzden çoğu zaman, 3 kez gebelik kaybı olan hastalarda, tekrarlayan düşükler için tetkik ve tedavi başlatılır. Tekrarlayan düşüklerin olması için ya bebekte ya da annede bir problem olması gerekir. Bebekteki problemi anlayabilmek için alınan kürtaj materyalinde genetik tahlil yapıldığında kromozomal bozukluklar saptanabilir. Böyle bir durumda, mutlaka anne ve baba da kromozom analizi yaptırmalıdır.

Anneye bağlı problemler geniş bir klinik yelpazeyi içeriyorsa da bunun önemli bir kısmını vücudun bağışıklık sistemini ilgilendiren sorunlar oluşturmaktadır. Bu faktörler arasında vücudun, kendi hücrelerinin zarlarına veya çekirdeklerine karşı yapmış olduğu otoantikorlar veya gelişen bebeğin yabancı bir organizma sanılarak ona karşı ürettiği otoantikorlar tekrarlayan düşüklere neden olabilir.

Bunların dışında annedeki üreme organlarındaki şekilsel bozukluklar da tekrarlayan düşüklerden sorumlu olabilirler. Hormonal dengesizlik de tekrarlayan düşüklere sebep olabilmektedir. Tekrarlayan düşüklerde tedavi sebebe yönelik olmalıdır. Ne yazık ki çoğu olguda net bir neden saptanamamaktadır.

Bu yazı düşük tedavisi, düşük tedavi yöntemleri, düşük nasıl olur, düşük nasıl yapılır, düşük nedenleri, düşük neden olur, düşüğün belirtileri, düşüğün nedenleri, düşüğün sebepleri, düşüğün zararları konusunda yazılmıştır.

Gelen aramalar:

düşük nasıl olur, dusuk nasil gerceklesir, düşügün belirtileri, düşük tedavisi, nasıl düşük yapılır, düşük nasıl anlaşılır, gebelikte düşük nasıl anlaşılır, ardarda düşük, düşük çocuk nasıl olur, tekrarlayan düşükler için tedavi