Büyüme geriliğinin klinikte sık rastlanan nedenlerinden birisi yapısal boy kısalığıdır. Sıklıkla erkeklerde görülür ve ailevi yatkınlık söz konusudur. Yaşamın ilk 2-3 yılında büyüme hızı diğer yıllara göre daha düşük olma eğilimindedir. Bu hastalarda daha bebekken kemik yaşı yaşıtlarına göre daha geri kalmıştır ayrıca boy kısa…