Bazı kaynaklarda boza hakkında farklı kökenler belirtilsede bilinmesi gereken en önemli nokta bozanın Türkler tarafından keşfedilmiş bir içecek olduğudur. Yazımız bozanın tarihi ve nasıl yapıldığı konusuna ışık tutmaktadır. Boza çok eski bir Türk içkisidir. Çok eski tarihlerden, Orta Asya’dan bu yana yapılmaktadır. Orada uygulanan tarif,…