Parmak çıtlatmak toplumumuzda oldukça yaygın görülen bir tür el ve parmak tikidir. Kimi insanlar hiç farkında olmadan parmak çıtlatırlar. Kimileri ise parmak çıtlatma huyunu bildikleri ve bunun bilincinde olarak yaptıkları halde kendilerini kontrol edemedikleri için parmak çıtlatırlar. Parmak çıtlatma neticesinde ortaya bir ses çıkar ve…