Doğada çok çeşitli protein bulunur, canlıların türüne, aynı türün bireylerine, canlının doku ve organlarına göre, bulundurduğu proteinin çeşidi farklılık gösterir. Bir hücrenin yapısında 2000 kadar değişik protein bulunduğu sanılmaktadır. Proteinler, yapılarındaki maddelere göre basit Proteinler ve bileşik Proteinler olmak üzere iki grupta toplanabilir Gelen aramalar:…