Müslüman olan her erkeğin mutlaka yaşayacağı bir tecrübe olan sünnet uygulamasını, tıbbi ve cerrahi bir müdahale olarak ele almak gerekir. Sünnet uygulaması cerrahi kısmının yanında sağlık açısından faydaları ve yararları olarak ta ele alınabilir. Müslümanlarda Peygamber’in yapılmasını istediği için sünnet olarak adlandırılan, çeşitli toplumlarda yaygın…