Mide insan vücudunun önemli organları içerisinde yer alır. Midenin çalışması ve özelliklerini kısaca anlatmaya çalıştık. Mide hakkında önemli bilgilere bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

Mide, sindirim sisteminin bir parçasıdır ve karnın üst sol kısmında diyaframın altında bulunur. Üst ucu yemek borusu ile bağlantılıdır, alt ucu ise, adına kapıcı dediğimiz, halka şeklindeki kapama kasları ile onikiparmak bağırsana bağlıdır. Yaklaşık bir buçuk litre alabilen midenin iç kısmında, gıda parçaları midenin asit ve enzimler içeren mide suyu ile kimyasal olarak parçalanır. Bulamaç haline gelen gıdalar daha sonra yavaşça ve kontrollü bir şekilde ince bağırsağa sevk edilir. Burada protein, karbonhidratlar, yağlar ve vitaminler gibi gıda maddeleri mukoza zarından geçerek kana karışır. Demek ki midenin en önemli işlevi, gıdaları parçalayarak vücut için değerlendirilebilir hale getirmek ve onları dozu ayarlı bir şekilde ince bağırsağa sevk etmektir.

Mide sol tarafa eğik olarak karnın üst kısmındadır. Mide dört bölüme ayrılmaktadır; yemek borusu çıkış bölgesindeki mide girişi, yukarıya diyaframın altına doğru kubbe şeklinde uzanan kısım, mide gövdesi ve halka şeklindeki kapama kası önündeki antrum bölgesi.

Mide duvarı değişik katmanlardan oluşmaktadır: Asit, enzim ve mukoza oluşturan hücreler bulunduran kıvrımlı mukoza tabakası iki kas katmanı ve karın zarı ile kaplanmıştır. Uzun ve halka kasların özel düzeni bulamaç halindeki gıdaların karışmasını ve sevk edilmesini sağlamaktadır.

Midenin görevleri
Midenin görevi yenilen katı gıdaları sıvılaştırarak sindirime katkıda bulunmaktır. Mide içinde gıdaların tutulmasında 2 kapakçık mekanizması görev yapar; bunlar alt özefagus sfinkteri ve pilor halkasıdır. Bu iki kapak kapandığında mide kasılma hareketleriyle mide içindeki muhteviyat hidroklorik asit, enzim ve pepsinle karıştırılır. Pilor halkası açılınca mide kapsamı duodenuma boşalmaya başlar. Boşalma güçlüğünde tam olarak mide boşalması olmaz ve öğünler arasında mide dolu kalır. Bir sonraki yemekte mide dolu olduğu için şişkinlik, bulantı ve kusmalar gelişebilir ve hasta her yemekten korkmaya başlar.

Mide duvarındaki sindirim salgı bezleri asit üretir. Bu asit sindirime yardımcı olur ve zararlı birçok bakteriyi öldürür. Diğer salgı bezleri mide duvarını çepeçevre saran ve asitten zarar görmesini engelleyen sümüksü bir tabaka üretir. Eğer mide çok fazla asit üretiyorsa mide duvarında delik meydana gelir. Bu hastalığa ülser adı verilir. Mide sularında yiyeceklerdeki karmaşık kimyasal maddeleri parçalayacak enzimler vardır.

Midemiz yiyeceklerin mekanik anlamda parçalanmasında önemli bir görev taşır. Midemiz değişik yönlerde kasılabilen üç kat kastan oluştuğu için yiyecekleri yeterince parçalar ve onların sindirim sularıyla iyice karışmalarını sağlar. Sonuç çorba kıvamında bir karışımdır. Daha sonra midemiz öğütülmüş yiyecekleri sindirim kanalının diğer bir bölümüne onikiparmak bağırsağına taşır. Onikiparmak bağırsağına ilk ulaşan maddeler karbonhidratlardır. Sindirilmesi daha zor olan yağlar ve proteinler midede daha uzun süre kalırlar. Mide ile onikiparmak bağırsağı arasında sfinkter adı verilen kas vardır. Bu kas aralandığında midemiz bir diş macunu tüpünden macun sıkılmasını andıran bir hareketle bir miktar yiyeceği onikiparmak bağırsağına aktarır. Bu kas kapandığı zaman mide yiyecekleri onikiparmak bağırsağı hazır olana dek tutar.

Bu yazı midenin görevi nedir, midenin şekli nasıldır, midenin bölümleri nelerdir, mide ne işe yarar, mide nasıl çalışır, midenin özellikleri konusunda yazılmıştır.

Gelen aramalar:

mide ne işe yarar, midenin özellikleri, mide ne işe yarar kısaca, insan midesi nasıl çalışır, midenin görevi, midenin görevleri, midenin görevi nedir, mide nasıl çalışır, insan vücudunun migde şekli nasıldır, midenin görevleri nelerdir