Farklı bir boyutu olan nazar kavramına inanan veya inanmayan birçok kimse vardır. Ben nazarın varlığına inananlardanım. Nazardan nasıl korunulur ve nazara karşı duaları ise ısrarla tavsiye edenlerdeniz.

Sadece ülkemize ait olmayan nazar, canlı veya cansız varlıkların kötü enerjisini çekerek, bir takım kazalar ve kötü olaylar yaşamaya verilen isimdir. Genelde kem göz diye adlandırılır. Antik çağlarda bile nazarlık adeti vardır. Yapılan arkeolojik kazılarda, nazardan korunmak için belirli eşyaların kullanıldığı anlaşılmıştır.

Farsça’da kötü demek olan, kem sözcüğünden türeyerek dilimize girmiştir. Tüm semavi dinlerde olduğu gibi, antik çağlarda da nazara inanılmıştır. Budizm ve Hindu dininde bile var olan bu nazar inancı, bizlere ait bir inanış değildir. Binlerce yıldır tüm dinlerde ve inanışlarda aynen uygulanan nazar, şaşırtıcı bir biçimde dünyanın her yerinde kabul edilmektedir.

Son yıllarda yapılan araştırmalarda, kötü niyetli ve kötü düşünen insanların enerjilerinin insan aurasını kırdığı ve zarar verdiği düşünülmektedir. Kuantum fiziğine göre nazar, var olabilir. Kıskançlık ile gelişen ve insanın başına kötü olaylar gelmesini sağlayan nazar inancında korku vardır. Bu korku nedeniyle, bu enerjiyi toplayacak belirli kalkan ihtiyacına girilmiştir. Bu nedenle, cam boncuklar yani nazar boncuğu ve belirli dualar kullanılmaktadır.

Ülkemizde, çocuksuz kadınların ve mavi gözlü insanların çok daha fazla nazarlarının değdiğine inanılmaktadır. Tamamen kötü şans getirdiğine inanılan nazar, özellikle çocuklarda ve hamile kadınlarda etkisini daha fazla hissettirmektedir, bu nedenle özel korunmaları gerektiğine inanılır. Nazardan kurtulmak için, kurşun dökmek gibi belirli ritüeller yapılmaktadır. Yapılan araştırmalarda, kurşunun havadaki ve etrafımızdaki negatif enerjiyi emdiği düşünülmektedir. Fakat bu kadar eski tarihlerde insanlar bunu nereden biliyorlardı?

İlk çağ toplumları, kendilerinden önce dünyada cinlerin, perilerin ve belirli varlıkların yaşadıklarına inanırlardı. Bu nedenle, bu varlıklardan korunmak için çeşitli dua ve objeler kullanırlardı. Bu tür inanışların, günümüze nazar kavramı olarak geldiğine inanılmaktadır.

Sizlere tavsiye edebiliceğim nazar duası ise şu.

“Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”

“Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.”

Bu yazı nazar nedir, nazar nasıl yapılır, nazar nasıl değer, nazara karşı okunacak dua, nazar duaları, nazara ne iyi gelir, nazar değmesine karşı yapılacaklar okunacak dualar, nazar kime değer, nazar nasıl değer konusunda yazılmıştır.

Gelen aramalar:

nazar duası nasıl okunur, nazar duası oku, nazara karşı okunacak dua, nazar nasıl okunur, nazar karsı ne yapılır, nazar duaları oku, nazar var nasil giderilir, nazar nasıl geçer, cocuk icin nazara karsi dua, kem göz değmesi için dua