Yengeç burcu kadını veya yengeç burcu erkeği misiniz? Ya da karşınızda yengeç burcunun özelliklerini taşıyan bir kadın veya erkek mi var? Sizce aranızda nasıl bir anlaşma ve arkadaşlık ortamı oluşur? Ortak noktalarda anlaşabiliceğinizi düşünüyor

musunuz? Bu yazımız yengeç burcunun anlaştığı burçlar hakkında sizlere bilgiler sunacak.

Su elementinden olan Yengeç burcu, kendisi gibi yine su elementinden olan Balık ve Akrep burçları ile çok iyi anlaşır. Çünkü bütün bu burçlar duygusal bağ odaklı, hassas ve duyarlıdır. Bunların yanı sıra toprak elementinden olan Boğa, Başak ve Oğlak burçları ile de uyumlu bir ilişki kurabilir. Oğlak burcu, Yengeç’in karşıt burcudur. Bundan dolayı zaman zaman aralarında anlaşmazlık çıkabilir.Çünkü empati eksikliğinden dolayı birbirlerini anlamakta güçlük çekebilirler. Bu da ilişkinin yorulmasına neden olabilir. Ancak Oğlak kadını ile Yengeç erkeği genelde birbirlerini tamamlarlar ve uyumlu bir beraberlik yaşarlar.

Yengeç burcu erkeğinin anlaşamadığı burçlar ise; hava ve ateş elementi burçlarıdır. Bu burçları şu şekilde sıralayabiliriz;
Hava grubu burçlar: Terazi, Kova, İkizler
Ateş grubu burçlar: Koç, Aslan, Yay

Bu burçlar ile anlaşması pek kolay değildir. Hava elementi burçlarının iletişim yönü gelişmiştir. Ancak onlar, duygusal bağ kurma noktasında yeterli değillerdir. Oysa Yengeç erkeği için duygusallık ilişkilerin olmazsa olmazıdır. Ateş grubu burçlar ise çok fazla dışa dönük ve enerjik bir yapıya sahiptir. Onlar içinden geldiği gibi davranır. Bu özellikleri hassas Yengeç burcu erkeği için kırıcı olabilir. Ayrıca Yengeç burcu, ateş grubu burçlar gibi çok seyahat etmekten, ani değişimlerden ve yeniliklerden pek hoşlanmaz.

Yengeç burcu su grubunun öncü burcudur. Kendisi gibi su elementinden olan Balık, Yengeç ve Akrep burçları ile iyi anlaşır. Çünkü onlarla hayat anlayışı, beklentileri ve hadiselere karşı tutumu son derece benzerdir. Su grubu burçlarının genel özelliği duygusal ve hassas olmalarıdır. Dolayısıyla aralarında empati kurmakta zorlanmazlar. Birbirlerini anlarlar.

Yengeç kadını bunların su grubu burçların dışında toprak elementinden olan Başak, Oğlak ve Boğa burçları ile de çok iyi anlaşır. Su ile toprak adeta birbirlerini besleyen ve doyuran özellikler gösterir. Bu burçlar arasındaki tek istisna ise Oğlak burcudur. Çünkü Oğlak burcu, Yengeç’in karşıt burcudur. Bundan dolayı zaman zaman aralarında sürtüşme yaşanabilir. Bazı konularda ters düşebilirler. Aralarındaki empati eksikliği yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Tüm bunlara rağmen Yengeç burcu ile Oğlak burcu genelde birbirlerini iyi bir şekilde tamamlarlar.

Yengeç burcu kadınının anlaşamadığı burçların başında ise hava elementinden olan Terazi, İkizler ve Kova burçları gelir. Ayrıca ateş elementinden olan Yay, Koç ve Aslan burçları ile de anlaşmakta güçlük çeker. Bu burçlarla anlaşamamasının sebebi ise şunlardır;

a) Hava grubu burçlar iletişimi ve sosyalleşmeyi ifade eder. Daha çok dışa dönük bir yapıları vardır. Gösterişten ve havailikten son derece hoşlanırlar. Ancak Yengeç burcu kadını daha sade, sakin ve içe dönük bir yapıya sahiptir. Gösterişten ve aşırı sosyallikten hoşlanmaz.

b) Ateş grubu burçlar ile anlaşamamasının sebebi ise; ateş grubu burçların çok dışa dönük ve zaman zaman kırıcı olabilmesidir. Çünkü Yengeç burcu kadınının alıngan, duygusal ve hassas bir tarafı vardır. Ateş grubu burçlar, onun için kırıcı olabilir.

Bu yazı yengeç burcunun anlaşabileceği burçlar, yengeç burcunun anlaşamadığı burçlar, yengeç erkeği ve kadını kimlerle nasıl anlaşır, yengeç burcunun anlaştığı burçlar hangisi veya hangileridir, yengeç burcu kadını ve erkeği kimlerle anlaşır ya da anlaşamaz konusunda yazılmıştır.

Gelen aramalar:

yengeç burcunun anlaştığı burçlar, yengeç burcu hangi burçlarla anlaşır, yengeç burcu kadını hangi burçlarla anlaşır, yengeç burcu kadını hangi burç erkekle anlaşır, yengeç burcu anlaştığı burçlar, yengeç burcu hangi burçla anlaşır, yengec burcunun anlastıgı burc, yengeç burcunun anlaşabildiği burçlar, yengeç kadının anlaştıgı burclar, yengeç burcu kadının anlaştığı burçlar